Viu una experiència enoturística única, barreja de tradició i natura dins una barraca de pedra.

Termes y Condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la relació entre BARRACA ENTRE VINYES i el Client, relatives a totes les transaccions realitzades a través de la web de la botiga en línia, que el seu titular és BARRACA ENTRE VINYES, SL amb domicili social en C/ FONT DEL CUSCÓ, 16, 08734 L'ARBOÇAR, BARCELONA, amb el C.I.F: B66536863, inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA L'ARBOÇAR, al tom 44823, foli 114, full B468591 i nombre d’ inscripció 3ª.

L’ objecte de la pàgina web és RESERVA DE ALOJAMIENTO.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

La informació de la pàgina web està disponible en els següents idiomes:

- Español,Catalán

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de BARRACA ENTRE VINYES, SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

BARRACA ENTRE VINYES, SL es reserva el dret a efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis presentats a la seva pàgina web.

BARRACA ENTRE VINYES, SL ofereix la informació comercial de forma veraç. Aquesta informació, en alguna ocasió, podria contenir algun error tipogràfic, en aquests casos es procedirà a la seva rectificació. En els supòsits en què aquest error es produís en els preus i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l'empresa l'hi comunicarà immediatament i el client podrà optar per rescindir la compra.

BARRACA ENTRE VINYES, SL es reserva el dret de rebutjar comandes realitzades per clients que hagin tingut prèviament conflictes amb l'empresa com, per exemple, no retirar la comanda realitzada a través de contra reemborsament, retornar comandes amb freqüència, etc.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc web i SÍ reflecteixen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI). Si el lloc del lliurament d'una comanda a un client és a un altre país amb diferent moneda, pot variar el preu final de venda al públic a causa de les diferències de canvi de moneda que poguessin ocasionar-se entre el moment de la fixació del preu de referència i el moment de la compra.

A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figurin a la pàgina web siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha adquirit, li informarem al més aviat possible.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

  • Transferència bancària

En el cas de realitzar transferència bancària és molt important que indiqui en l'assumpte el nombre de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren per compte del client.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, BARRACA ENTRE VINYES, SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

La disponibilitat dels productes oferts per BARRACA ENTRE VINYES, SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, BARRACA ENTRE VINYES, SL al moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client.

DESPRÉS DE LA CONTRACTACIÓ

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra, l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb BARRACA ENTRE VINYES, SL en el telèfon d'atenció al client +34 640 717 095 o mitjançant el correu electrònic INFO@BARRACAENTREVINYES.COM.

El client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica

  • +34640717095, dirigint-se al correu electrònic INFO@BARRACAENTREVINYES.COM, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ FONT DEL CUSCÓ, 16, 08734 L'ARBOÇAR, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Despeses de devolució i transport

En L'exercici del dret de devolució haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació telefònica a +34640717095, dirigint-se al correu electrònic INFO@BARRACAENTREVINYES.COM o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ FONT DEL CUSCÓ, 16, 08734 L'ARBOÇAR, BARCELONA.

En cas de desitjar realitzar la devolució d'un producte, la gestió d'aquesta la realitzarà i el cost de la mateixa ho assumirà .

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant l'article, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Anul·lació de la comanda

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament, així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda.

Llei aplicable i jurisdicció competent.

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d'ordre públic contràries a això.