Avís Legal

Conforme al previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals, Barraca entre vinyes, S.L., garantitza la confidencialitat de les dades personals que els seus clients i usuaris faciliten a través del seu web.

Barraca entre vinyes, S.L. realitza el tractament de les dades amb la fi d’ atendre, gestionar i fidelitzar les peticions de serveis i productes que ofereix a través de www.barracaentrevinyes.com o www.barracaentrevinyes.cat, aquest tractament està  degudament declarat i inscrit al Registre General de l’ Agència de Protecció de Dades.
 

Si així ho desitja, en qualsevol moment el nostre client i/o usuari podrà sol.licitar l’ accès, cancel.lació, rectificació o eliminació de les dades personals, a través d’un missatge de correo electrònic a info@barracaentrevinyes.com o mitjançant correo ordinari a C/ Font del Cuscó, 16 08734 L’ Arboçar (Avinyonet del Penedès)

facebook twitter